photo by Włodzimierz Stachoń

forwarded by M.F. Biskup