Obywatel Piszczyk ; dir. Andrzej Kotkowski , 1988

forwarded by M.F. Biskup