Jerzy Kosałka , Kolekcja polskiego gajowego

forwarded by M.F. Biskup