„Szpital” || 1 sierpnia Pamiętamy. WOLNOŚĆ ŁĄCZY

forwarded by M.F. Biskup