Stanisław Szukalski – Project Polish Emblem

Nickyphor