Proj. Mirosław Pawłowski

forwarded by M.F. Biskup