Krvava gruda, plodna zemlja

Igor Marijan Reberski