Byzantine Art, 13 – 14 century

Byzantine Art, 13 - 14 century

Μανουήλ Πανσέληνος, forwarded by Levente Bakos