Ivo Saliger (Laibach): Sjeverna Koreja – „Komunistički Truman Show“